Activitati optionale

Lista disciplinelor optionale

CICLUL PRIMAR

Nr. crt. Denumirea opționalului Tipul opționalului Aria curriculară/ Ariile curriculare Durata (în ani de studiu) Nr. de ore/săptămână
1 2 3 4 5 6
1 Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate – OME 5863/2017 Integrat Om și societate 2023-2024

PA,PB,PC,PD

1 h
2 Educație financiară

OME 4887/2013

 

Integrat Matematică și științe 2023-2024

3A,3B,3C

1 h