Activitati optionale

Lista disciplinelor optionale

CICLUL PRIMAR

2022-2023

 

Nr. crt. Denumirea opționalului Tipul opționalului Aria curriculară/ Ariile curriculare Durata (în ani de studiu)/clasa Nr. de ore/săptămână
1 2 3 4 5 6
1. Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate.

aprobat prin OMEN nr. 5863/28.12.2017

Integrat Om și societate 1 an /clasele pregătitoare 1 oră
2. Lectura și abilitățile de viață

aprobat prin O.M.E.C.T.S nr. 3961/03.05.2012

Integrat Limbă și comunicare 1 an/clasele 5A, 5B, 6A, 6B 1 oră
3. Matematică și științe în societatea cunoașterii

aprobat prin OMEN nr. 3806/29.05.2013

Integrat Om și societate 1 an /clasele 7A,7B,7C,8A,8B 1 oră