Proiect POCU

Creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI, în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line”, COD SMIS 144034, conform contract de finanțare 9/233t/26.04.2021, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Proiectul își propune ca obiectiv general, creşterea numărului de elevi şi profesori care utilizează serviciile şi aplicaţiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line.

Obiectivele specifice ale proiectului O.S.1. Dotarea în opt luni a Şcolii Gimnazială nr. 3 – Voluntari, Ilfov, cu echipamente IT şi dispozitive necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul on-line.

Rezultate așteptate:

Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line:

  • Tablete: 46 buc
  • Laptopuri: 52 buc
  • Sistem all-in-one: 12 buc
  • Cameră web videocoferinţă: 12 buc
  • Tablă interactivă: 12 buc
  • Router wireless: 12 buc

 

Valoarea totală a proiectului este de 463,502.02 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 366,041.62 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 91,510.40 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 5,950.00 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni (01.05.2021 – 31.12.2021)

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

„Competitivi împreună”

Date de contact:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI

 

Conținutul acestui  material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.