PROIECTE 2015-2016

Validarea competențelor cheie ale elevilor din județul Ilfov prin participarea la concursul județean ECO ALERT!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
DMI 1.1 „Acces la educație și formare profesională iniţială de calitate”
CPP 190 – „Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156971
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Partener 1: Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
Partener 2: Power Net Consulting SRL

Perioada de implementare: 11.09.2015 – 31.12.2015

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului: 
Dezvoltarea competențelor cheie pentru un grup țintă de 15100 elevi din clasele primare, gimnaziale și liceale, la nivelul județului Ilfov, si promovarea dezvoltării durabile și responsabilității în gestionarea resurselor naturale și eficientizarea consumului de energie, prin organizarea concursului județean ECO ALERT!

Activitățile proiectului
 • A1. Coordonare și management
 • A2. Informare și promovare
 • A3. Orientare și consiliere – școlară
 • A4. Dezvoltarea competenţelor cheie
 • A5. Organizarea concursului judeţean ECO ALERT!

Rezultate anticipate:
 • 15.100 de elevi înregistrați în învățământul preuniversitar (ISCED 0 – 4) participanți la activitățile proiectului
 • 55 de unități școlare participante și sprijinite
 • 5.050 elevi selectați pentru primirea serviciilor de consiliere și orientare, cu minim 75% procent de elevi a căror performanță la școală a fost îmunătățită
 • 15.100 elevi participanți la activități educative, în vederea dezvoltării de competențe cheie
 • 1 Centru educațional, ce include o varianta on line a caravanei
 • 15.100 de elevi participanți la concursul județean ECO ALERT!
 • Mininim  500 de proiecte/ lucrări înscrise pentru participare la concursul  ECO ALERT!
 • 15.100 de premii de participare acordate a câte 100 lei/ premiu/ elev
 • premii acordate pentru locul I – 400 lei, II – 300 și III – 200 lei la concursul ECO ALERT!
 • 1 festivitate de premiere
 • metodologii, proceduri și regulamente judetene
EcoAlert!