Oferta curriculară

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 •           existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 •           programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor
 •           aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 •           pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 •           desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Voluntari are  o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Consiliul Profesoral al scolii elaboreaza oferta educationala pornind în primul rand de la finalitatile si obiectivele nivelurilor de invatamant, care se pot concretiza pentru fiecare nivel dupã cum urmeaza:

 1. INVATAMANTUL PRIMAR/PREȘCOLAR urmareste:
 • Asigurarea educatiei elementare pentru toti copiii;
 • Formarea personalitatii copiilor in functie de nivelul si ritmul lor de dezvoltare;
 • Inzestrarea elevului cu cunostinte, capacitate, abilitati care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si natural, sa permita continuarea educatiei.

 

 1. INVATAMANTUL GIMNAZIAL urmareste:
 • Formarea la elevi a capacitatii de a comunica eficient în situatii reale;
 • Formarea si dezvoltarea capacitatii de adaptare si integrare în comunitate;
 • Formarea atitudinilor de toleranta, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
 • Asigurarea unei orientari scolare si profesionale optime, tinand cont de aspiratiile si aptitudinile elevilor;
 • Formarea capacitatilor si a motivatiilor necesare învatarii in conditiile unei societati in schimbare.

 

 

Rezultatele invatarii urmarite în scoala noastra la sfarsitul ciclului gimnazial sunt în concordanta cu obiectivele urmatoare:

 1. – elevii sa demonstreze ca au gandire creativa (evaluarea, utilizarea unor strategii proprii pentru evaluarea problemelor, a diferitelor situatii în contexte sociale diferite);
 2. – sa foloseasca diferite modalitati de comunicare in situatii reale prin citit, scris, calcul, formarea deprinderilor de comunicare sociala, verbala, folosirea corecta si eficienta a codurilor, limbajelor, terminologiei, diferitelor domenii ale cunoaºterii;
 3. – sa înteleaga sensul apartenentei la diverse tipuri de comunitaþi prin participarea la viata sociala a clasei, a scolii, a comunitatii locale, sa identifice drepturile si responsabilitatile care le revin in calitate de membrii ai comunitatii scolare si ai tarii;
 4. – sa – si insuseasca si ss demonstreze capacitatea de adaptare la diferite situatii prin folosirea unui limbaj corect si instrumente variate în transmiterea ideilor, experientelor, sentimentelor, sa dobandeasca si sa demonstreze capacitatea de lucru în echipa, capacitatea de a respecta opinia fiecãruia;
 5. – sa participe constient la construirea unei vieti de calitate prin formarea, dezvoltarea spiritului de prietenie, toleranta, responsabilitate, formarea deprinderilor pentru o viata sanatoasa, echilibrata; cunoasterea mediului inconjurator si necesitatea protejarii acestuia; cultivarea sensibilitatii fata de valorile estetice si artistice; cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, drepturilor  omului;
 6. – sa cunoasca , sa inteleaga si sa utilizeze tehnologiile folosite in viata cotidiana, sa înteleaga, sa perceapa consecintele dezvoltarii stiintei si tehnologiei asupra omului si a mediului inconjurator;
 7. – sa-si dezvolte capacitatile de investigare, sa-si valorifice propria experienta prin deprinderea, formarea unei conduite de munca intelectuala, a capacitatii de explorare a realitatii inconjuratoare si adaptare la aceastã realitate, formarea dorintei de realizare personala si sociala prin dobandirea unei culturi a efortului fizic si intelectual;
 8. – elevii sa-si insuseasca un set de valori individuale si sociale care sa Ie asigure competenta in sustinerea propriilor optiuni, in intelegerea modului în care mediul social  influenteaza ideile proprii si comportamentul, situatiilor care sa asigure  nu numai realizarea unor planuri personale, ci si motivarea continua.

 

Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic al zonei în care se aflã scoala, de la situatia familiilor elevilor si atitudinea acestora fata de scoala, de la resursele umane si materiale ale scolii, consiliul profesoral a propus elevilor si parintilor un pachet de activitati optionale în alcãtuirea caruia s-a tinut cont si de optiunea elevilor si parintilor.

 1. Oferta extracurriculara

 

 1. Extinderea activitatilor instructiv – educative in spatiul extrascolar;
 2. Organizarea de pregatiri suplimentare pentru prevenirea esecului scolar si obtinerea performantei;
 3. Organizarea de excursii tematice de 1 – 2 zile si de tabere scolare;
 4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzica;
 5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme si cu diferite ocazii, sesiuni de comunicari stiintifice;
 6. Organizarea unor manifestari stiintifice si artistice de Ziua Scolii;
 7. Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;
 8. Participarea elevilor în activitatii redactionale si publicitare.

 

 

 

DIRECTOR,

Nicolae Mona-Maria