Asociatia de parinti

2015 – PROCEDURA DE REDIRECTIONARE A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoana fizica, poate directiona 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre ce organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic in acest fel dvs. transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul dvs. pe venit. Atentie, aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta !
Daca doriti ca, prin directionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastra l-ati platit statului pentru salariile din anul 2014, sa sprijiniti activitatea SCOLII Nr. 3 PIPERA, completati si transmiteti, pana la data de 15 mai 2015, doar unul din cele doua documente de mai jos, in functie de situatia in care va incadrati:
a) daca aveti doar venituri din salarii:   DESCARCATI DE AICI DECLARATIA 200
si completati, citind cu atentie instructiunile de la final. Anul la care se face referire in declaratie este 2014, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2014, conform fisei fiscale. Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata.

b) daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, drepturi de autor, etc): DESCARCATI DE AICI DECLARATIA 230 si completati, (punctul III) citind cu atentie instructiunile de la final. Anul la care se face referire in declaratie este 2014, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2014, conform fisei fiscale. Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale. Puteti lasa casuta necompletata. Cei care obtin pe langa salarii si alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III “Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.


Datele de completare a declaratiilor:
Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA SCOALA 3 PIPERA
Cod de identificare fiscala: 29992322
Cont bancar (IBAN): RO48 BPOS 7200 8664 021R ON02

Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Depuneti formularul direct sau trimiteti-l prin posta cu scrisoare recomandata (confirmare de primire) la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu.

Adresele Administratiilor Finantelor Publice le gasiti AICI.
In conformitate cu O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obtinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obtine informatii cu caracter fiscal din care sa reiasa “identitatea vreunei persone fizice sau juridice”. In cazul in care doresc, donatorii, pot sa comunice fundatiei faptul ca au depus formularele respective.
Banii pe care dumneavoastra ii directionati vor fi folositi pentru:

  • indeplinirea procedurilor legale pentru obtinerea de fonduri din cotizatii, sponsorizari, donatii si alte surse legale necesare finantarii suplimentare a activitatilor scolare specifice;
  • sprijinirea conducerii scolii in realizarea unor dotari suplimentare, necesare imbunatatirii activitatii scolare, prin utilizarea fondurilor proprii, altele decat cele din surse bugetare, ca urmare a solicitari exprese formulate de catre conducerea scolii;
  • sprijinirea activitatii cadrelor didactice in solutionarea unor aspecte legate de imbunatatirea disciplinei scolare la nivelul unitatii de invatamant cum si a frecventei la cursuri;
  • sustinerea unitatatii de invatamant in organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
  • initiarea unor programe comune cu institutiile abilitate in vederea educarii sexuale elevilor cum si pentru prevenirea consumului de alcool sau droguri si a savarsirii de fapte antisociale cu caracter contraventional sau penal;
  • sprijinirea comitetelor de parinti sau ale consiliilor clasei in vederea soluntionarii problemelor aparute in procesul de invatamant;
  • imbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor.

Pentru mai multe detalii privind proiectele Asociatiei Scoala 3 Pipera, accesati ASOCIATIA DE PARINTI

Daca doriti mai multe informatii in legatura cu aceasta procedura sau aveti nelamuri privind implicarea Asociatie Scoala 3 Pipera in sprijinirea activitatii scolii, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.
Date de contact:
E-mail: asociatiadeparinti@scoala3pipera.ro

Va multumim pentru sprijin !

DECLARATIA 230 DECLARATIA 200


 

Declaratia 230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular  Se  depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.


Declaratia 200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012) Formular .  Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.